JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างซ่อมบำรุงเบื่องต้น

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
หนองคาย
(กุดชุมเเสง, หนองบัวเเดง)

รปภ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
(หนองปลาปาก, ศรีเชียงใหม่)

พนักงานทั่วไป

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(วังหลวง, เฝ้าไร่)

พนัักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมหิธรวิทยา
หนองคาย
(ต.ตระแสง, อ.เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(ต.หาดคำ, อ.เมือง)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
(กองนาง, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
หนองคาย
(พญาเย็น, ปากช่อง)

ฝ่ายกฎหมาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานทำขนม

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
หนองคาย
(รัตนวาปี, รัตนวาปี)

งานธุการ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานด้านการขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หนองคาย
(วังหลวง, เสลภูมิ)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หนองคาย
(หนองยายพิมพ์, นางรอง)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
(ต.มีชัย, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคนิคเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(น้ำโมง, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(ปะค, เมือง)

พนักงาน

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วทอ.ต่อเรือหนองคาย
หนองคาย
(โคกคอน, ท่าบ่อ)

พนักขาย

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โพนสา, ท่าบ่อ)

งานธุระการ,พนักงานขาย,

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(ลำภู, เมือง)

พนักงานขาย PCบูท

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(แก้งไก่, สังคม)

การโรงแรม

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา การงานอาชีพ 
โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม
หนองคาย
(บุ่งไหม, วารินชำราบ)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.