JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย. การตลาด

18 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากนองคาย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

โรงพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการศึกษา,งานธุรการ

18 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(ต.บ้านโพธิ์, อ.โพนพิสัย)

เคยขับโฟคลิฟท์ พนักงานฝ่ายผลิต

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ว่างงาน 
ร.ร.บ้านโป่งสะเดา
หนองคาย
(ต.จอหอ, อ.เมือง)

แม่บ้าน

17 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(หนองหลัก, ชุมพวง)

ผู้จัดการร้าน

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม (ดนตรี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ

17 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ฝางพิทยาคม
หนองคาย
(บ้านฝาง, สระใคร)

พนักงานขาย การตลาด

17 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิท คณิต 
ร.ร.โซ่พิสัยพิทยาคม
หนองคาย
(โซ่, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

17 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
หนองคาย
(ต.หนองกอมเกาะ, เมือง)

ทุกอย่าง

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
หนองคาย
(ห้วยเหนือ, ขุขันธ์)

พนักงานขาย

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

งานบริการลูกค้า/พนักงานคีย์ข้อมูล

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมืองหนองคาย)

ธุรการ, บัญชี

17 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(โพธิ์, โพนพิสัย)

พนักงานขาย

16 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
รร. พณิชยการขอนแก่น
หนองคาย
(บ้านไผ่, บ้านไผ่)

พนักงานขาย,ต้อนรับ

16 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

จป.เทคนิค

16 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มรภ.อุดรธานี
หนองคาย
(บ้านว่าน, ท่าบ่อ)

พนักงานบริการ

16 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขาย

15 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศนหนองคาย
หนองคาย
(มีชัย, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,PC,ธุรการ

15 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(ปะโค, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์

15 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิท- คณิต 
โรงเรียนเทศบาลสว่างวิทยา
หนองคาย
( ต.โพธิ์ชัย, อ.เมือง)

พนักงาน ,บริการ

15 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(พระธาตุบังพวน, เมืองหนองคาย)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.