JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาย วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขับรถ(ประเภท รถยนต์ล่วนบุคคล)

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน ตำบลย้านโพธ์
หนองคาย
(ตำบล บ้านโพธิ์, เมือง)

ครูสอนวิชาพลศึกษา

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
หนองคาย
(บ้านฝาง, สระใคร)

ช่าง

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
หนองคาย
(โพนทอง, โพธิ์ตาก)

พนักงาน

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
หนองคาย
(ชุมภูพร, ศรีวีไล)

ขาย

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียน น้ำสวยวิทยา
หนองคาย
(คอกช้าง, สระใคร)

พนักงานขับรถ

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.สีออศิลปศาสตร์
หนองคาย
(, อุดรธานี)

โฟร์แมนก่อสร้าง

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา ก่อสร้าง 
เทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(กองนาง, ท่าบ่อ)

พนักงาขาย

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ชุมแพบริหารธุระกิจเทคโนโลยี
หนองคาย
(เวียงคุก, เมือง)

PC

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.หาดคำบอนวิทยา
หนองคาย
(ต.วัดธาตุ, อ.เมือง)

ขับรถส่งของ

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บางขัน วิชญาคม
หนองคาย
(ผาอินแปลง, เอราวัณ)

ช่างเชื่อมอาร์กอน

18 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เวทีราษฎร์บำรุง
หนองคาย
(อุดมพร, เฝ้าไร่)

พนักงานขาย

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนศรีเชียงใหม่
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

พนักงานคลีนิก,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้แทนขายยา

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หนองคาย
(-, เมือง)

พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) 
ม.ราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(เขาหลวง, วังสะพุง)

บุคคล บัญชี การเงิน

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

ช่าง

17 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)

ฝ่ายผลิต, คลังสินค้า,พนักงานทั่วไป

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมืองหนองคาย)

งานประจำ

16 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.เหล่าแมดวิทยา
หนองคาย
(กกตูม, ดงหลวง)

ช่างซ่อมบำรุง

16 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
หนองคาย
(ต.แสลงพัน, อ.ลำปลายมาศ)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.