JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บริการลูกค้า

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(เมืองหมี, เมืองหนองคาย)

พนักงานขาย

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.
หนองคาย
(กองนาง, ท่าบ่อ)

พล้าทาม

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย 
สาวแหวิทยา
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานประจำร้าน,พนักงงานคีย์ข้อมูล,พนักงานประสานงาน,พนักงานธุรการ

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขาย งานโรงแรม

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หนองเรือวิทยา
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขาย

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โพนทองประชาสรรค์
หนองคาย
(, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย,ฝ่ายผลิต

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รพ.ปทุมรัตต์พิทยาคม
หนองคาย
(-, -)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(ต.โคอกคอน, อ.ท่าบ่อ)

Services

5 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา Art Language (English) Program 
โรงเรียนปุทมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หนองคาย
(ท่ากกแดง, เซกา)

พนักงานประจำ

5 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
หนองคาย
(หาดคำ, เมืองหนองคาย)

อาหาร-โภชนา

5 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.นอำเภอบัวใหญ่
หนองคาย
(แก้งไก้, สังคม)

ผู้ช่วยกุ๊ก ^^ ชอบทำอาหารมากๆๆค่ะ เสริฟ เคยทำงานที่ผับค่ะเดินอาหารยกมิ๊กเซอ

5 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต,วิท 
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
หนองคาย
(หนองหลวง, เฝ้าไร่)

พนักงานขาย

4 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
หนองคาย
(ศรีชมชื่น, เมือง)

ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

4 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมือง)

Gis gps

4 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(หนองกุงแก้ว, ศรีบุญเรือง)

ฝ่ายบุคคล

4 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
หนองคาย
(ตำบลจาน, อำเภอเมือง)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โคกคอน, ท่าบ่อ)

เบเกอรี่

4 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนผาลาด
หนองคาย
(กองนาง, ท่าบ่อ)

การตลาด

4 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(บ้านฝาง, สระใคร)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.