JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

15 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

พนักงานบัญชี/การเงิน

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(พระธาจุบังพวน, เมือง)

qc

15 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(จุมพล, โพนพิสัย)

accountant

15 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา accounting 
Charles Sturt University
หนองคาย
(srakrai, sarkrai)

หัวหน่าพนักงานขาย-พนักงานขาย

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา - 
-
หนองคาย
(-, เมือง)

พนักงานต้อนนรับหรือพนักงานเสริฟ

15 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คลองเมืองพิทยาคม
หนองคาย
(คลองเมือง, จักราช)

พนักงานขาย

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านหนองตะแบก
หนองคาย
(ต.บ้านใหม่, อ.เมือง)

พนักงานประจำ

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพานพร้าว
หนองคาย
(บ้านหม้อ, ศรีเชียงใหม่)

แม่บ้าน

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
หนองคาย
(หนองแวงควง, ศรีสมเด็จ)

ยามรักษาความปลอดภัย

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านหนองกระทุ่ม
หนองคาย
(ต.พะเนา, เมือง)

ช่างควบคุมการผลิต ช่างเขียนแบบ

14 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
หนองคาย
(อ.ท่าบ่อ, อ.ท่าบ่อ)

งานเอกสาร,คีย์เอกสาร,ธุรการ

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีชลบุรี
หนองคาย
(นาแสง, ศรีวิไล)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริการ

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

ทั่วไป

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การประมง 
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(โนนฆ้อง, บ้านฝาง)

ขับรถส่งของ

14 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.จังหวัดนครนายก
หนองคาย
(ไหล่ทุ่ง, ตระการพืชผล)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,บัญชี,ผู้จัดการฝึกหัด

14 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(โพนทอง, โพธิ์ตาก)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด

13 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเวียดนาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่ายบ่อ)

พนังงานขาย

13 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนเหล่าคามพิมยาคม รัช
หนองคาย
(น้ำจั้น, เซกา)

การตลาด,ธุรการ,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, เจ้าห้าที่เอกสารขนส่งสินค้า

13 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนองคาย
(วัดหลวง, โพนพิสัย)

นักโภชนาการ, QC, การคลัง,

13 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หนองคาย
(พระบาทนาสิงห์, รัตนวาปี)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.