JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

29 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พนักงานธุรการ

28 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การเลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
หนองคาย
(ม่วงลาย, เมือง)

ขับรถขนกากอุสาหกรรม

27 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
หนองคาย
( ก, ส)

แคชเชียร์

27 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การหนังสือพิมพ์ 
วงษ์ชวลิตกุล
หนองคาย
(เมืองเดช, เดชอุดม)

พนักงานขาย

27 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
หนองคาย
(สีกาย, เมือง)

แคชเชียร์ ดูแลร้าน เสิร์ฟ

27 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ฝางพิทยาคม
หนองคาย
(บ้านฝาง, สระใคร)

พนักงานขาย

26 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หนองคาย
(โคกชำแระ, ทุ่งศรีอุดม)

ทำอาหาร พนักงานขาย

26 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

ธุการ

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่าบ่อ)

sales and service officer

25 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(ต.เวียงคุก, อ.เมือง)

ระบบไฟฟ้า

24 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
หนองคาย
(เหล่าต่างคพ, โพนพิสัย)

พนักงานขาย

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ท่าขอนยางพิทยาคม
หนองคาย
(เกิ้ง, เมือง)

พยักงานขาย

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหลังเขา
หนองคาย
(ในเมือง, เมืองหนองคาย)

พนักงานทั่วไป

23 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
ราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

pcพนักงานขาย

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
หนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

พนักงานขาย ดูแลความเรียบร้อย

23 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
อุดรพิทยานุกูล
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

ขายซิม

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
วารินชำราย
หนองคาย
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าบริการลูกค้า

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนโนนเทพ
หนองคาย
(โนน, โนนนารายณ์)

พนักงานขาย

23 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

เจ้าหน้าที่ทางด้านความสัมพันธ์, พนักงานบริการ ,การตลาด, การเงิน,teller

22 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(ต.สระใคร, อ.สระใคร)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.