JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานธุรการ

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการงานช่างและผังเมือง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(กุดโบสถ์, เสิงสาง)

ครูผู้สอน

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองคาย
(นาหนัง, โพนพิสัย)

ช่างเทคนิค

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
หนองคาย
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

ครูสอนภาษาไทย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนองคาย
(อุดมพร, เฝ้าไร่)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
รร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
หนองคาย
(ทุ่งใหญ่, ทุ่งฝน)

พนักงานทั้วไป

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โปลีเทคนิคพุทธรักษาสกลนคร
หนองคาย
(กุดป่อง, เมืองเลย)

Sale engineer

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(สระใคร, สระใคร)

ครู

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หนองคาย
(บึงโขงหลง, บึงโขงหลง)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคน้ำพอง
หนองคาย
(หนองซอน, เชียงยืน)

เจ้าหน้าที่ต่าง

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยลัยราคำแหง
หนองคาย
(หนองปลาปาก, ศรีเชียงใหม่)

ชุบเปอร์ไวเช้อร์ รปภ ห้าง

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หนองคาย
(กุดบง, โพนพิสัย)

วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรเครื่องกล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(วัดธาตุ, เมือง)

บัญชี/ธุรการ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

ช่างเทคนิคและฝ่ายผลิต

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคนิคโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
หนองคาย
(คอกช้าง, สระใคร)

พนักงานขับรถ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านนา
หนองคาย
(ทรายมูล, องครักษ์)

ช่างเทคนิค

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ปวส. สาขา ก่อสร้าง 
วิทายาลัยเทคนิคลำปาง
หนองคาย
(, เมืองระยอง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
(หนองนาง, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย,งานธุระการ,ครูภาษาไทย

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(หนองหลวง, เฝ้าไร่)

พนักงานขาย การตลาด

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(บ้านถ่อน, ท่าบ่อ)

พนักงานเกี่ยวกับ IT

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.