JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ดูแลผู้สูงอายุ

17 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
น้ำโสมประชาสรรค์
หนองคาย
(น้ำโสม, น้ำโสม)

พนักงานทรีทเม้นท์

17 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
หนองคาย
(นาหนัง, โพนพิสัย)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
หนองคาย
(ต.จุมพล, อ.โพนพิสัย)

Supervisor

16 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
หนองคาย
( ท่าตูม, ท่าตูม)

ผู้ช่วยกุ๊ก

16 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(, อำเภอเมืองสกลนคร)

ดูแลผู้สูงอายุ

16 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา การตลาด 
ดุสิตพณิชยการ
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่าบ่อ)

Part Time

16 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน.อุบล
หนองคาย
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

พนักงานประจำ

15 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนโนนค่าวิทยา
หนองคาย
(หมื่นไหว, เมือง)

พนักงานขาย

13 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

แม่บ้านประจำ

13 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคำแก้ว
หนองคาย
(คำเขื่อนแก้ว, ชานุมาน)

ผู้ช่วย.พนักงานขาย.พนักงานต้อนรับ.แอดมิน

13 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
หนองคาย
(หนองหลัก, ชุมพวง)

พนักงานขาย

12 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
หนองคาย
(วัดหลวง, โพนพิสัย)

พนักงานขาย แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียน บุญวัฒนา
หนองคาย
(ตลาด, เมือง)

แคชเชีย. พนักงานทั่วไป

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น จังหวัดหนองคาย
หนองคาย
(ปะโค, เมือง)

บัญชี

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
วิทยาลัยสันตพล
หนองคาย
(ร่องจิก, ภูเรือ)

พนักงานบริการ พนักงานขาย

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อักษรอดุลวิทยา
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

sales/ธุรการ

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

พนักงานขาย

10 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานคาราบาวแดง

10 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีเอเซียหนองคาย
หนองคาย
(คอกช้าง, สระใคร)

บริหาร/การจัดการ/

10 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
หนองคาย
(ุสุรนารี, เมือง)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.