JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 หัวหน้าผ่ายผลิต

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
มสธ
หนองคาย
(เฝ้าไร่, เฝ้าไร่)

พนักงานบริการ service

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์27
หนองคาย
(, โพนพิสัย)

พนักงาน

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เดื่อวิทยาคาร
หนองคาย
(บ้านเดื่อ, ท่าบ่อ)

พนักงาน

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

ขาย

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิท 
กศน.ขอนแก่น
หนองคาย
(บ้านเป็ด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประจำร้านDtac center

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(วังหลวง, เฝ้าไร่)

เจ้าหน้าที่ประจำร้าน

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(บ้านฝาง, สระใคร)

ธุรการ

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
หนองคาย
(ชีลอง, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ร.ร หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
หนองคาย
(นาทับไฮ, รัตนวาปี)

ฝ่ายผลิต

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา พัฒนาอาชีพ 
กศน
หนองคาย
(บ้านเดื่อ, ท่าบ่อ)

ผู้จัดการผึกหัด

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มรภ.ศรีสะเกษ
หนองคาย
(โพธิ์, เมือง)

เซลล์ขายเครื่องกรองน้ำ

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเซกา
หนองคาย
(หนองทุ่ม, เซกา)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การโรงแรมการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมืองหนองคาย)

Pc

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนวัดเทพลีลา
หนองคาย
(โพนสว่าง, เมือง)

พนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(ตำบลพระธาตุบังพวน, อำเภอเมือง)

งานธุรการ

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมืองหนองคาย)

พนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่มประชาสรรค์)
หนองคาย
(โนนเมือง, ขามสะแกแสง)

พนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การบัญชี 
ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
หนองคาย
(วะตะแบก, เทพสถิต)

พนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพนพิสัย
หนองคาย
(พระบาทนาสิงห์, รัตนวาปี)

พนักงานทั่วไป

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(หินโงม, เมือง)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.