JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ลูกค้าประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, )

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เจมบริหารธุรกิจ
หนองคาย
(บ้านถ่อน, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ร่มธรรมานุสรณ์
หนองคาย
(ทุ่งหลวง, โพนพิสัย)

ช่าบเทคนิค

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ยางและพอลิเมอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หนองคาย
(ต.หนองครก, อ.เมือง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หนองคาย
(หนองบัว, ศีขรภูมิ)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้าฯอิเล็ก 
เทคโนโลยีโพนพิสัย
หนองคาย
(หนองหลวง, เฝ้าไร่)

ฝ่ายผลิต

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน
หนองคาย
(นาทราย, พิบูลย์รักษ์)

ด้านกฎหมาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(นาหนัง, โพนพิสัย)

ขับรถ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วรลาโภนุสนณ์
หนองคาย
(โพนทอง, โพธิ์ตาก)

นักวิเคราะห์ข้อมูล,ธุรการ ,ประสานงาน,การตลาด,วางงแผนกลยุทธ์,คลังสินค้า

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(ชุมช้าง, โพนพิสัย)

ไอที ช่างเททคนิค หรือตำแหน่งอื่นๆ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
หนองคาย
(บ้านไทร, ประโคนชัย)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

การเงิน ธุรการ ผู้ช่วยหมอ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
หนองคาย
(ชีวึก, ขามสะเเกเเสง)

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
หนองคาย
(กุดบง, โพนพิสัย)

พนักงานขาย อื่นๆ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(โพนสา, ท่าบ่อ)

3. รับชำระค่าใช้บริการ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
หนองคาย
(ต.บ้านฝาง, อ.สระใคร)

พนักงานเสริฟ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
หนองคาย
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(บ้านโพธิ์, โพนพิสัย)

รปภ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านเหล่าทอง
หนองคาย
(, )

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.