JobNongkhai.com - ศูนย์รวม งานหนองคาย

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานหนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,บุคคล

31 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)

บริหารจัดการ,การเงิน,ทรัพยากรบุคคล,วางแผนวิเคราะห์

30 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(บ้านเดื่อ, เมือง)

ช่างไฟ

30 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
โรงพระพุทธบาทวิทยาคม
หนองคาย
(ตำบลพระพุทธบาท, อำเภอศรีเชียงใหม่)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
หนองคาย
(หินโงม, เมือง)

พนักงานบริการ

30 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม
หนองคาย
(ในเมือง, บ้านไผ่)

ผู้จัดการ

30 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราขภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

30 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
หนองคาย
(บัวเงิน, น้ำพอง)

ธุรการ,ออฟฟิต

30 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
หนองคาย
(จอหอ, เมือง)

พนักงาน

29 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
ม.นอร์ทเชียงใหม่
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

พนักงานขายสินค้า

29 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
หนองคาย
(เหล่าทอง, โซ่พิสัย)

พนักงานขายหน้าร้าน

29 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน อุดมพัฒน์ศึกษา
หนองคาย
(ธานุเชิงบุม, เมือง)

พนักงานขาย

29 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา - 
กศน วารินชำราบ
หนองคาย
(กุดประทาย, เดชอุดม)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

29 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หนองคาย
(ในเมือง, เมืองนครราชสีมา)

พนักงานขาย

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยา ตณิต 
นาหนังพัฒนศึกษา
หนองคาย
(นาหนัง, โพนพิสัย)

Food & Beverage Assistant, F&B Manager

28 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Hotel & Tourism 
มหาวิทยาลัยสยาม
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

ประสานงาน

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
ราชภัฏเลย
หนองคาย
(ห้เวยส้ม, ภูกระดึง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
หนองคาย
(คุ้มเก่า, เขาวง)

พนักงานขาย

28 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูประถัมถ์
หนองคาย
(โพธิ์หมากเเข้ง, บึงโขงหลง)

เสริฟ ผสมเครื่องดื่ม

28 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
หนองคาย
(โนนม่วง, ศรีบุญเรือง)

Marketing

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รณ.โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่อบ่อ)

 


Go to page :   << 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>


 
 

.